ثبت سریع رزومه ثبت آگهی استخدام بررسی و ویرایش
جنسیت را در زیر انتخاب نمایید
مهارت مورد نیاز را جستجو کن
جستجو کن !

رزومه استخدام و کاریابی مهندس سخت افزار

کارجو
سعیداثباتی 72
خوزستان, بندر ماهشهر دیپلم
کارجو
احسان آقا 66
فارس, شیراز فوق دیپلم