ثبت سریع رزومه ثبت آگهی استخدام بررسی و ویرایش
جنسیت را در زیر انتخاب نمایید
مهارت مورد نیاز را جستجو کن
جستجو کن !

رزومه استخدام و کاریابی مهندس عمران

کارجو
امیر حسین صفائی 16
گیلان, طوالش فوق دیپلم
کارفرما
ميرمطهری 294
تهران, آذری تمام وقت فوق دیپلم
1
فرهاد علی شیرزاده 26
البرز, کرج فوق دیپلم
0
گروه مهندسی آوید 381
تهران, آذری پاره وقت لیسانس
کارجو
عاطفه جعفری 21
تهران, آذری فوق دیپلم
کارجو
علیرضا علومی 244
تهران, آذری تمام وقت فوق دیپلم
1
هادی برمک 84
لرستان, دلفان فوق دیپلم