ثبت سریع رزومه ثبت آگهی استخدام بررسی و ویرایش
جنسیت را در زیر انتخاب نمایید
مهارت مورد نیاز را جستجو کن
جستجو کن !

رزومه استخدام و کاریابی IT

1
شاهین حیاتی 69
اردبیل, مشگین ‌شهر فوق دیپلم
کارفرما
دلاکان 312
تهران, آذری تمام وقت دکترا
0
شرکت کاشانه مهارت و هنر 511
تهران, آذری تمام وقت دکترا
کارفرما
شرکت کاشانه مهارت و هنر 667
تهران, آذری تمام وقت دکترا
کارجو
احسان آقا 70
فارس, شیراز فوق دیپلم
1
بابک چلاسی 1428
تهران, آذری تمام وقت دیپلم
کارجو
سالارورزی 287
خوزستان, شوش تمام وقت فوق دیپلم