ثبت سریع رزومه ثبت آگهی استخدام بررسی و ویرایش
جنسیت را در زیر انتخاب نمایید
مهارت مورد نیاز را جستجو کن
جستجو کن !

رزومه استخدام و کاریابی IT

کارجو
سالارورزی 250
خوزستان, شوش تمام وقت فوق دیپلم
کارجو
بهزاد 26
آذربایجان شرقی, مراغه زیر دیپلم
0
شرکت کاشانه مهارت و هنر 472
تهران, آذری تمام وقت دکترا
1
بابک چلاسی 1335
تهران, آذری تمام وقت دیپلم
کارفرما
دلاکان 284
تهران, آذری تمام وقت دکترا
کارفرما
شرکت کاشانه مهارت و هنر 627
تهران, آذری تمام وقت دکترا
کارجو
احسان آقا 23
فارس, شیراز فوق دیپلم
کارجو
مهیار واشقانی فراهانی 117
تهران, آذری لیسانس