ثبت سریع رزومه ثبت آگهی استخدام بررسی و ویرایش
جنسیت را در زیر انتخاب نمایید
مهارت مورد نیاز را جستجو کن
جستجو کن !
کارجویان آماده به کار آگهی های استخدام (کارفرمایان)

آغاز دور جدید استخدام و ارسال رزومه کارجویان به بیش از 40،000 شرکت و کارفرمای داخلی و خارجی

مهلت ثبت رزومه : 30-02-1398

رزومه استخدام و کاریابی IT

0
شرکت کاشانه مهارت و هنر 371
تهران, تهران تمام وقت دکترا
کارفرما
شرکت کاشانه مهارت و هنر 516
تهران, تهران تمام وقت دکترا
کارفرما
دلاکان 180
تهران, تهران تمام وقت دکترا
کارجو
سالارورزی 155
خوزستان, شوش تمام وقت فوق دیپلم
کارجو
مهیار واشقانی فراهانی 35
تهران, تهران لیسانس
1
بابک چلاسی 1192
تهران, تهران تمام وقت دیپلم