ثبت سریع رزومه ثبت آگهی استخدام بررسی و ویرایش
جنسیت را در زیر انتخاب نمایید
مهارت مورد نیاز را جستجو کن
جستجو کن !
کارجویان آماده به کار آگهی های استخدام (کارفرمایان)

آغاز دور جدید استخدام و ارسال رزومه کارجویان به بیش از 40،000 شرکت و کارفرمای داخلی و خارجی

مهلت ثبت رزومه : 30-02-1398

رزومه استخدام و کاریابی IT

کارجو
سالارورزی 134
خوزستان, شوش تمام وقت فوق دیپلم
کارجو
مهیار واشقانی فراهانی 13
تهران, تهران لیسانس
1
بابک چلاسی 1163
تهران, تهران تمام وقت دیپلم
0
شرکت کاشانه مهارت و هنر 348
تهران, تهران تمام وقت دکترا
کارفرما
دلاکان 161
تهران, تهران تمام وقت دکترا
کارفرما
شرکت کاشانه مهارت و هنر 496
تهران, تهران تمام وقت دکترا