ثبت سریع رزومه ثبت آگهی استخدام بررسی و ویرایش
جنسیت را در زیر انتخاب نمایید
مهارت مورد نیاز را جستجو کن
جستجو کن !

رزومه استخدام و کاریابی مهندس فناوری اطلاعات

کارجو
مصطفی چگنی 1038
لرستان, دورود تمام وقت فوق دیپلم
کارجو
سعیداثباتی 73
خوزستان, بندر ماهشهر دیپلم