ثبت سریع رزومه ثبت آگهی استخدام بررسی و ویرایش
جنسیت را در زیر انتخاب نمایید
مهارت مورد نیاز را جستجو کن
جستجو کن !

رزومه استخدام و کاریابی مهندس کامپیوتر

کارجو
عظم اکبری 29
اصفهان, اصفهان فوق دیپلم
0
داده ابزار رستاک 347
تهران, آذری تمام وقت فوق دیپلم
1
علیرضا ابویی سریزدی 30
کرمان, رفسنجان فوق دیپلم
کارجو
سعیداثباتی 33
خوزستان, بندر ماهشهر دیپلم
کارجو
مهیار واشقانی فراهانی 116
تهران, آذری لیسانس