ثبت سریع رزومه ثبت آگهی استخدام بررسی و ویرایش
جنسیت را در زیر انتخاب نمایید
مهارت مورد نیاز را جستجو کن
جستجو کن !

رزومه استخدام و کاریابی مهندس معمار

کارجو
روح الله اصغری 133
اصفهان, اصفهان فوق دیپلم
1
امیرحسین اسدی گوفلی 40
تهران, آذری فوق دیپلم
کارجو
امیرمهدی ابیانه 38
تهران, آذری فوق دیپلم
کارجو
مهدی محمدهیویدی 396
خوزستان, دزفول تمام وقت فوق دیپلم
1
امیر حسین اسماعیلی 45
قم, قم فوق دیپلم
کارجو
مراد برهانی 39
سیستان و بلوچستان, ایرانشهر فوق دیپلم
کارجو
سید مقداد جعفری 512
تهران, آذری دیپلم
کارجو
محمدعلی روحی 1292
تهران, آذری تمام وقت فوق دیپلم