ثبت سریع رزومه ثبت آگهی استخدام بررسی و ویرایش
جنسیت را در زیر انتخاب نمایید
مهارت مورد نیاز را جستجو کن
جستجو کن !

رزومه استخدام و کاریابی مهندس معمار

کارجو
محمدعلی روحی 1318
تهران, آذری تمام وقت فوق دیپلم
1
امیرحسین اسدی گوفلی 63
تهران, آذری فوق دیپلم
کارجو
روح الله اصغری 164
اصفهان, اصفهان فوق دیپلم
کارجو
مهدی محمدهیویدی 414
خوزستان, دزفول تمام وقت فوق دیپلم
کارجو
امیرمهدی ابیانه 68
تهران, آذری فوق دیپلم
کارجو
سید مقداد جعفری 530
تهران, آذری دیپلم
1
امیر حسین اسماعیلی 76
قم, قم فوق دیپلم