ثبت سریع رزومه ثبت آگهی استخدام بررسی و ویرایش
جنسیت را در زیر انتخاب نمایید
مهارت مورد نیاز را جستجو کن
جستجو کن !

رزومه استخدام و کاریابی مهندس مکانیک

کارجو
پیمان داوری 239
تهران, آذری تمام وقت لیسانس
کارفرما
ربات کار 358
البرز, کرج تمام وقت فوق دیپلم
کارفرما
عسل ایماندار 402
تهران, آرژانتین تمام وقت دکترا