ثبت سریع رزومه ثبت آگهی استخدام بررسی و ویرایش
جنسیت را در زیر انتخاب نمایید
مهارت مورد نیاز را جستجو کن
جستجو کن !

رزومه استخدام و کاریابی برنامه نویس c#

کارفرما
شرکت مهندسی همگامان 416
آذربایجان شرقی, تبریز تمام وقت دکترا
1
جعفر خاني 33
آذربایجان شرقی, تبریز دیپلم
کارجو
فخرالدین عبداله زاده 44
آذربایجان غربی, پیرانشهر فوق دیپلم
کارجو
سید محمد 32
قم, قم 0