ثبت سریع رزومه ثبت آگهی استخدام بررسی و ویرایش
جنسیت را در زیر انتخاب نمایید
مهارت مورد نیاز را جستجو کن
جستجو کن !

رزومه استخدام و کاریابی مهندس نساجی

کارجو
علی ملارستمعلی 352
اصفهان, لنجان تمام وقت دیپلم