ثبت سریع رزومه ثبت آگهی استخدام بررسی و ویرایش
جنسیت را در زیر انتخاب نمایید
مهارت مورد نیاز را جستجو کن
جستجو کن !

رزومه استخدام و کاریابی مونتاژکار

1
نعمت مهدی پور 10
تهران, تهران زیر دیپلم
کارجو