ثبت سریع رزومه ثبت آگهی استخدام بررسی و ویرایش
جنسیت را در زیر انتخاب نمایید
مهارت مورد نیاز را جستجو کن
جستجو کن !

رزومه استخدام و کاریابی نقشه بردار

1
حسین ساقی 47
خراسان رضوی, مشهد دیپلم
کارجو
سعیده شمسا 34
البرز, کرج فوق دیپلم
کارجو
محمداسدنژاد 40
آذربایجان شرقی, شبستر فوق دیپلم