ثبت سریع رزومه ثبت آگهی استخدام بررسی و ویرایش
جنسیت را در زیر انتخاب نمایید
مهارت مورد نیاز را جستجو کن
جستجو کن !

رزومه استخدام و کاریابی نقشه کش ساختمان

کارجو
سید مقداد جعفری 530
تهران, آذری دیپلم
کارجو
امیرمهدی ابیانه 68
تهران, آذری فوق دیپلم
کارجو
مهلاملايي 68
هرمزگان, بندرعباس 0
کارجو
امیر حسین صفائی 52
گیلان, طوالش فوق دیپلم
کارجو
روح الله اصغری 164
اصفهان, اصفهان فوق دیپلم
1
امیرحسین اسدی گوفلی 63
تهران, آذری فوق دیپلم