ثبت سریع رزومه ثبت آگهی استخدام بررسی و ویرایش
جنسیت را در زیر انتخاب نمایید
مهارت مورد نیاز را جستجو کن
جستجو کن !

رزومه استخدام و کاریابی نقشه کش معماری

1
امیرحسین اسدی گوفلی 33
تهران, آذری فوق دیپلم
کارجو
مهلاملايي 30
هرمزگان, بندرعباس 0
کارجو
روح الله اصغری 120
اصفهان, اصفهان فوق دیپلم
کارجو
سید مقداد جعفری 504
تهران, آذری دیپلم
کارجو
امیرمهدی ابیانه 28
تهران, آذری فوق دیپلم