ثبت سریع رزومه ثبت آگهی استخدام بررسی و ویرایش
جنسیت را در زیر انتخاب نمایید
مهارت مورد نیاز را جستجو کن
جستجو کن !

رزومه استخدام و کاریابی نگهبان

1
مهرداد زراعتکار 26
گیلان, آستارا زیر دیپلم
کارجو
سعید 49
زنجان, خدابنده زیر دیپلم
1
احسان عابدی آذر 29
تهران, آذری 0
کارجو
امین حسینی 835
فارس, شیراز تمام وقت زیر دیپلم
کارفرما
شرکت کاشانه مهارت و هنر 623
تهران, آذری تمام وقت دکترا
1
ایمان علی حسینی 31
هرمزگان, رودان زیر دیپلم
1
نعمت مهدی پور 19
تهران, آذری زیر دیپلم
کارجو
ابراهیم اسیری 24
بوشهر, کنگان زیر دیپلم
1
حسین هاشمی 28
اصفهان, لنجان زیر دیپلم
کارجو
رسول عقیلی 22
اصفهان, مبارکه زیر دیپلم