ثبت سریع رزومه ثبت آگهی استخدام بررسی و ویرایش
جنسیت را در زیر انتخاب نمایید
مهارت مورد نیاز را جستجو کن
جستجو کن !

رزومه استخدام و کاریابی نماینده علمی

کارفرما
مرکز تصویربرداری پزشکی تهران 293
تهران, آذری پاره وقت فوق دیپلم
کارفرما
شرکت دارویی صدرا 359
تهران, آذری تمام وقت دکترا