ثبت سریع رزومه ثبت آگهی استخدام بررسی و ویرایش
جنسیت را در زیر انتخاب نمایید
مهارت مورد نیاز را جستجو کن
جستجو کن !

رزومه استخدام و کاریابی نیروی خدماتی

0
شرکت شکوفایی 322
فارس, شیراز تمام وقت دکترا
کارفرما
شرکت کاشانه مهارت و هنر 598
تهران, تهران تمام وقت دکترا
1
محبوبه محمدی 10
تهران, تهران زیر دیپلم