ثبت سریع رزومه ثبت آگهی استخدام بررسی و ویرایش
جنسیت را در زیر انتخاب نمایید
مهارت مورد نیاز را جستجو کن
جستجو کن !

رزومه استخدام و کاریابی ویزیتور

کارجو
حسین احمدنژاد 73
گلستان, گنبد کاووس فوق دیپلم
کارجو
حسین احمدنژاد 69
گلستان, گنبد کاووس فوق دیپلم
کارفرما
موسوی 298
تهران, آذری تمام وقت دکترا
کارجو
سید محمد علی حسینی 67
یزد, ابرکوه زیر دیپلم
1
سید حمید حسین زاده 64
خراسان رضوی, مشهد فوق دیپلم
کارفرما
tabatabaei 56
تهران, سرو آزاد پاره وقت دکترا
کارجو
نساصفرپور 58
بوشهر, بوشهر زیر دیپلم
کارجو
سعیداثباتی 74
خوزستان, بندر ماهشهر دیپلم
0
گروه مهندسی آوید 426
تهران, آذری پاره وقت لیسانس
1
سید حمید حسین زاده 66
خراسان رضوی, مشهد فوق دیپلم