ثبت سریع رزومه ثبت آگهی استخدام بررسی و ویرایش
جنسیت را در زیر انتخاب نمایید
مهارت مورد نیاز را جستجو کن
جستجو کن !
کارجویان آماده به کار آگهی های استخدام (کارفرمایان)

آغاز دور جدید استخدام و ارسال رزومه کارجویان به بیش از 40،000 شرکت و کارفرمای داخلی و خارجی

مهلت ثبت رزومه : 30-02-1398

رزومه استخدام و کاریابی MBA

0
شرکت کاشانه مهارت و هنر 397
تهران, تهران تمام وقت دکترا
کارفرما
علي قاسمي 211
تهران, تهران تمام وقت دیپلم
1
اسماعیل ابراهیمی 1013
تهران, تهران تمام وقت لیسانس
کارجو
سعید منصفی 1016
تهران, نظرآباد تمام وقت فوق دیپلم
کارفرما
شرکت کاشانه مهارت و هنر 540
تهران, تهران تمام وقت دکترا