ثبت سریع رزومه ثبت آگهی استخدام بررسی و ویرایش
جنسیت را در زیر انتخاب نمایید
مهارت مورد نیاز را جستجو کن
جستجو کن !

رزومه استخدام و کاریابی MBA

1
اسماعیل ابراهیمی 1084
تهران, تهران تمام وقت لیسانس
کارفرما
شرکت کاشانه مهارت و هنر 598
تهران, تهران تمام وقت دکترا
کارفرما
علي قاسمي 261
تهران, تهران تمام وقت دیپلم
کارجو
کارجو
سعید منصفی 1057
تهران, نظرآباد تمام وقت فوق دیپلم
0
شرکت کاشانه مهارت و هنر 454
تهران, تهران تمام وقت دکترا
کارجو
میلاد روشدی 10
خوزستان, اهواز زیر دیپلم
کارجو
محمد ایوبی 6
ایلام, دهلران فوق دیپلم
1
سید مهدی حسینی امیری 7
مازندران, بابل فوق دیپلم
کارجو