ثبت سریع رزومه ثبت آگهی استخدام بررسی و ویرایش
جنسیت را در زیر انتخاب نمایید
مهارت مورد نیاز را جستجو کن
جستجو کن !

رزومه استخدام و کاریابی بسته بند

کارجو
صمد مرامی 8
آذربایجان شرقی, تبریز فوق دیپلم
کارجو
مینا راسته 13
اردبیل, اردبیل فوق دیپلم
کارجو
داوود قلندکی 20
کرمانشاه, کرمانشاه 0
کارجو
معصومه طلوعی 11
تهران, دماوند زیر دیپلم
1
حسین بحرکانی 86
خوزستان, بندر ماهشهر فوق دیپلم
1
سجاد خارا 19
خوزستان, اهواز زیر دیپلم
کارجو
محسن رخش ماه 19
خراسان رضوی, نیشابور زیر دیپلم
کارجو
فرشته سعیدی 15
مازندران, بهشهر فوق دیپلم
کارجو
مینا راسته 14
اردبیل, اردبیل فوق دیپلم
کارجو
سینا احمدی 12
آذربایجان غربی, ارومیه زیر دیپلم
کارجو
عظم اکبری 16
اصفهان, اصفهان فوق دیپلم
کارجو
منصور حری 12
هرمزگان, بندرعباس زیر دیپلم