ثبت سریع رزومه ثبت آگهی استخدام بررسی و ویرایش
جنسیت را در زیر انتخاب نمایید
مهارت مورد نیاز را جستجو کن
جستجو کن !

رزومه استخدام و کاریابی بسته بند

کارجو
معصومه طلوعی 76
تهران, آرارات زیر دیپلم
کارجو
مینا راسته 57
اردبیل, اردبیل فوق دیپلم
کارجو
داوود قلندکی 70
کرمانشاه, کرمانشاه 0
کارجو
عظم اکبری 75
اصفهان, اصفهان فوق دیپلم
کارجو
مینا راسته 62
اردبیل, اردبیل فوق دیپلم
کارجو
صمد مرامی 68
آذربایجان شرقی, تبریز فوق دیپلم
1
سجاد خارا 71
خوزستان, اهواز زیر دیپلم
کارجو
محسن رخش ماه 86
خراسان رضوی, نیشابور زیر دیپلم
کارجو
منصور حری 65
هرمزگان, بندرعباس زیر دیپلم