ثبت سریع رزومه ثبت آگهی استخدام بررسی و ویرایش
جنسیت را در زیر انتخاب نمایید
مهارت مورد نیاز را جستجو کن
جستجو کن !

رزومه استخدام و کاریابی بیوتکنولوژی

1
نغمه پورزائر 48
تهران, آذری لیسانس
کارجو
بتول رحیمی 68
کردستان, سقز لیسانس