ثبت سریع رزومه ثبت آگهی استخدام بررسی و ویرایش
جنسیت را در زیر انتخاب نمایید
مهارت مورد نیاز را جستجو کن
جستجو کن !

رزومه استخدام و کاریابی پژوهشگر

1
تارا حسینی 18
کردستان, قروه لیسانس
کارجو
محمد شهیدی 892
تهران, تهران تمام وقت لیسانس
کارفرما
شخص حقیقی 5
تهران, تهران کار آموزی فوق لیسانس
کارفرما
شخص حقیقی 7
تهران, تهران کار آموزی فوق لیسانس