ثبت سریع رزومه ثبت آگهی استخدام بررسی و ویرایش
جنسیت را در زیر انتخاب نمایید
مهارت مورد نیاز را جستجو کن
جستجو کن !

رزومه استخدام و کاریابی پژوهشگر

کارفرما
شخص حقیقی 65
تهران, آذری کار آموزی فوق لیسانس
کارفرما
شخص حقیقی 56
تهران, آذری کار آموزی فوق لیسانس
کارجو
محمد شهیدی 948
تهران, آذری تمام وقت لیسانس