ثبت سریع رزومه ثبت آگهی استخدام بررسی و ویرایش
جنسیت را در زیر انتخاب نمایید
مهارت مورد نیاز را جستجو کن
جستجو کن !

رزومه استخدام و کاریابی پشتیبان

کارجو
سینا احمدی 36
آذربایجان غربی, ارومیه زیر دیپلم
کارجو
سید مرتضی قهاری 22
تهران, آذری دیپلم
کارجو
صمد مرامی 30
آذربایجان شرقی, تبریز فوق دیپلم
کارجو
سعیده شمسا 31
البرز, کرج فوق دیپلم
کارجو
عمران کاویانی 33
گلستان, بندرگز فوق دیپلم
کارجو
محمد مهدی هاشمی 11
اصفهان, اصفهان زیر دیپلم