ثبت سریع رزومه ثبت آگهی استخدام بررسی و ویرایش
جنسیت را در زیر انتخاب نمایید
مهارت مورد نیاز را جستجو کن
جستجو کن !

رزومه استخدام و کاریابی پشتیبان شبکه

کارجو
سالارورزی 286
خوزستان, شوش تمام وقت فوق دیپلم
1
ایمان علی حسینی 66
هرمزگان, رودان زیر دیپلم
کارجو
احسان آقا 66
فارس, شیراز فوق دیپلم
1
علیرضا ابویی سریزدی 69
کرمان, رفسنجان فوق دیپلم
کارفرما
کاوش رایانه 436
تهران, آذری تمام وقت فوق دیپلم