ثبت سریع رزومه ثبت آگهی استخدام بررسی و ویرایش
جنسیت را در زیر انتخاب نمایید
مهارت مورد نیاز را جستجو کن
جستجو کن !

رزومه استخدام و کاریابی پشتیبان شبکه

1
ایمان علی حسینی 33
هرمزگان, رودان زیر دیپلم
کارجو
مهیار واشقانی فراهانی 115
تهران, آذری لیسانس
کارفرما
کاوش رایانه 400
تهران, آذری تمام وقت فوق دیپلم
1
علیرضا ابویی سریزدی 30
کرمان, رفسنجان فوق دیپلم
کارجو
احسان آقا 22
فارس, شیراز فوق دیپلم
کارجو
میلاد سیفی 24
اصفهان, اصفهان دیپلم
کارجو
میلاد سیفی 31
اصفهان, اصفهان دیپلم
کارجو
سالارورزی 250
خوزستان, شوش تمام وقت فوق دیپلم