ثبت سریع رزومه ثبت آگهی استخدام بررسی و ویرایش
جنسیت را در زیر انتخاب نمایید
مهارت مورد نیاز را جستجو کن
جستجو کن !

رزومه استخدام و کاریابی پشتیبان نرم افزار

کارجو
سالارورزی 230
خوزستان, شوش تمام وقت فوق دیپلم
کارجو
مهیار واشقانی فراهانی 101
تهران, تهران لیسانس
کارجو
احسان آقا 6
فارس, شیراز فوق دیپلم
کارجو
میلاد سیفی 15
اصفهان, اصفهان دیپلم
1
علیرضا ابویی سریزدی 15
کرمان, رفسنجان فوق دیپلم
1
ایمان علی حسینی 16
هرمزگان, رودان زیر دیپلم
کارجو
میلاد سیفی 12
اصفهان, اصفهان دیپلم