ثبت سریع رزومه ثبت آگهی استخدام بررسی و ویرایش
جنسیت را در زیر انتخاب نمایید
مهارت مورد نیاز را جستجو کن
جستجو کن !

رزومه استخدام و کاریابی پشتیبان نرم افزار

کارجو
احسان آقا 70
فارس, شیراز فوق دیپلم
1
علیرضا ابویی سریزدی 72
کرمان, رفسنجان فوق دیپلم
کارجو
سالارورزی 287
خوزستان, شوش تمام وقت فوق دیپلم
1
ایمان علی حسینی 70
هرمزگان, رودان زیر دیپلم