ثبت سریع رزومه ثبت آگهی استخدام بررسی و ویرایش
جنسیت را در زیر انتخاب نمایید
مهارت مورد نیاز را جستجو کن
جستجو کن !

رزومه استخدام و کاریابی آبدارچی

کارجو
مملی 32
بوشهر, دیلم لیسانس
کارجو
فریدون قجر 21
خراسان رضوی, مشهد دیپلم
کارجو
مریم قنبری 35
البرز, ساوجبلاغ 0
کارجو
محسن رخش ماه 46
خراسان رضوی, نیشابور زیر دیپلم
کارجو
کارجو
هادی دولتی قازان آباد 31
آذربایجان غربی, اشنویه زیر دیپلم
کارجو
فریدون قجر 23
خراسان رضوی, مشهد دیپلم
کارجو
روح الله اصغری 135
اصفهان, اصفهان فوق دیپلم
کارجو
فریدون قجر 22
خراسان رضوی, مشهد دیپلم
1
محمد رضا زاده 1408
تهران, آذری تمام وقت زیر دیپلم
0
شرکت کاشانه مهارت و هنر 482
تهران, آذری تمام وقت دکترا
کارجو
مهدی غفارس 34
خراسان رضوی, مشهد 0
کارجو
امیر رضا شعبانی 38
بوشهر, تنگستان زیر دیپلم
کارجو
فریدون قجر 20
خراسان رضوی, مشهد دیپلم
کارجو
سمانه مدانلو جویبار 1018
تهران, اختیاریه تمام وقت لیسانس
کارجو
داوود قلندکی 41
کرمانشاه, کرمانشاه 0