ثبت سریع رزومه ثبت آگهی استخدام بررسی و ویرایش
جنسیت را در زیر انتخاب نمایید
مهارت مورد نیاز را جستجو کن
جستجو کن !

رزومه استخدام و کاریابی تدوینگر

1
حسین ساقی 23
خراسان رضوی, مشهد دیپلم
کارجو
یونس اسحاقی 14
کرمان, رفسنجان زیر دیپلم
کارجو
محمد جواد محمدی 230
قزوین, قزوین 4 زیر دیپلم
1
سهیل کریمی 15
خراسان جنوبی, بیرجند زیر دیپلم
کارجو
محمد جواد محمدی 186
قزوین, قزوین 4 زیر دیپلم