ثبت سریع رزومه ثبت آگهی استخدام بررسی و ویرایش
جنسیت را در زیر انتخاب نمایید
مهارت مورد نیاز را جستجو کن
جستجو کن !

رزومه استخدام و کاریابی تدوینگر

کارجو
محمد جواد محمدی 218
قزوین, قزوین 4 زیر دیپلم
کارجو
محمد جواد محمدی 262
قزوین, قزوین 4 زیر دیپلم
کارجو
یونس اسحاقی 38
کرمان, رفسنجان زیر دیپلم
1
حسین ساقی 47
خراسان رضوی, مشهد دیپلم
1
سهیل کریمی 35
خراسان جنوبی, بیرجند زیر دیپلم