ثبت سریع رزومه ثبت آگهی استخدام بررسی و ویرایش
جنسیت را در زیر انتخاب نمایید
مهارت مورد نیاز را جستجو کن
جستجو کن !

رزومه استخدام و کاریابی تکنسین

کارجو
میلاد سیفی 22
اصفهان, اصفهان دیپلم
کارجو
سیدمحمد عفت نژاد 28
قم, قم 0