ثبت سریع رزومه ثبت آگهی استخدام بررسی و ویرایش
جنسیت را در زیر انتخاب نمایید
مهارت مورد نیاز را جستجو کن
جستجو کن !

رزومه استخدام و کاریابی تکنسین برق

کارجو
پوریا قاسمی 279
اصفهان, اصفهان تمام وقت فوق دیپلم
کارجو
بهزاد خواجوی 207
تهران, آذری پاره وقت زیر دیپلم
کارجو
سجاد کوه گشت 206
البرز, کرج تمام وقت دیپلم
1
میلاد جودی 30
تهران, آذری فوق دیپلم
کارفرما
خدمات کامپیوتری سپند 281
تهران, آذری تمام وقت دکترا
کارجو
علی آزادی 96
فارس, شیراز 0
کارجو
احسان اله مافی 200
قزوین, آبیک پاره وقت دیپلم
کارجو
سیدمحمد عفت نژاد 31
قم, قم 0