ثبت سریع رزومه ثبت آگهی استخدام بررسی و ویرایش
جنسیت را در زیر انتخاب نمایید
مهارت مورد نیاز را جستجو کن
جستجو کن !

رزومه استخدام و کاریابی آرایشگر

کارجو
مملی 63
بوشهر, دیلم لیسانس
0
شرکت کاشانه مهارت و هنر 510
تهران, آذری تمام وقت دکترا
کارفرما
آرایشگاه مردانه صوفی 296
تهران, آذری تمام وقت دکترا
کارجو
محمد ایوبی 57
ایلام, دهلران فوق دیپلم
کارجو
محسن جلالی 940
تهران, آذری تمام وقت دیپلم
کارجو
رضا شمس رضایی 714
البرز, اردبیل تمام وقت فوق دیپلم
1
مهسا حسین پور 202
هرمزگان, بندرعباس فوق دیپلم