ثبت سریع رزومه ثبت آگهی استخدام بررسی و ویرایش
جنسیت را در زیر انتخاب نمایید
مهارت مورد نیاز را جستجو کن
جستجو کن !

رزومه استخدام و کاریابی تکنسین تاسیسات

کارجو
کارجو
سیدمحمد عفت نژاد 39
قم, قم 0
کارجو
کارجو
نیوشا عموشاهی 265
تهران, آذری تمام وقت فوق دیپلم