ثبت سریع رزومه ثبت آگهی استخدام بررسی و ویرایش
جنسیت را در زیر انتخاب نمایید
مهارت مورد نیاز را جستجو کن
جستجو کن !

رزومه استخدام و کاریابی تکنسین کامپیوتر

کارجو
مهدی 62
اردبیل, خلخال زیر دیپلم
کارجو
کیوان بهرامی نژاد هره دشت 61
گیلان, طوالش زیر دیپلم
1
ایمان علی حسینی 65
هرمزگان, رودان زیر دیپلم
کارجو
سالارورزی 286
خوزستان, شوش تمام وقت فوق دیپلم
1
علیرضا ابویی سریزدی 68
کرمان, رفسنجان فوق دیپلم
1
سجاد خارا 68
خوزستان, اهواز زیر دیپلم
کارفرما
خدمات کامپیوتری سپند 311
تهران, آذری تمام وقت دکترا
کارجو
احسان آقا 65
فارس, شیراز فوق دیپلم