ثبت سریع رزومه ثبت آگهی استخدام بررسی و ویرایش
جنسیت را در زیر انتخاب نمایید
مهارت مورد نیاز را جستجو کن
جستجو کن !

رزومه استخدام و کاریابی تکنسین کامپیوتر

کارجو
مهدی 34
اردبیل, خلخال زیر دیپلم
کارجو
میلاد سیفی 36
اصفهان, اصفهان دیپلم
1
سهیل کریمی 34
خراسان جنوبی, بیرجند زیر دیپلم
کارجو
کیوان بهرامی نژاد هره دشت 31
گیلان, طوالش زیر دیپلم
1
ایمان علی حسینی 39
هرمزگان, رودان زیر دیپلم
کارجو
میلاد سیفی 40
اصفهان, اصفهان دیپلم
کارجو
سالارورزی 255
خوزستان, شوش تمام وقت فوق دیپلم
1
علیرضا ابویی سریزدی 36
کرمان, رفسنجان فوق دیپلم
کارجو
احسان آقا 30
فارس, شیراز فوق دیپلم
1
سجاد خارا 42
خوزستان, اهواز زیر دیپلم
1
امیرحسین اسدی 10
تهران, آذری فوق دیپلم
کارفرما
خدمات کامپیوتری سپند 285
تهران, آذری تمام وقت دکترا