ثبت سریع رزومه ثبت آگهی استخدام بررسی و ویرایش
جنسیت را در زیر انتخاب نمایید
مهارت مورد نیاز را جستجو کن
جستجو کن !

رزومه استخدام و کاریابی جامعه شناس

کارجو
عبدالمجیدقصابی 167
بوشهر, دیلم فوق دیپلم