ثبت سریع رزومه ثبت آگهی استخدام بررسی و ویرایش
جنسیت را در زیر انتخاب نمایید
مهارت مورد نیاز را جستجو کن
جستجو کن !

رزومه استخدام و کاریابی آرایشگر زنانه

کارجو
سونا حق نظر 868
تهران, تهران تمام وقت دیپلم
کارجو
فرانک اعلایی 15
اصفهان, اصفهان لیسانس
کارجو
محبوبه محمدی 10
تهران, تهران زیر دیپلم
کارفرما
شرکت کاشانه مهارت و هنر 598
تهران, تهران تمام وقت دکترا
کارفرما
سالن زیبایی قصر طلایی 342
تهران, تهران تمام وقت دکترا
کارجو
مملی 8
بوشهر, دیلم لیسانس
کارجو
فائزه جلیلی 12
تهران, اسلام ‌شهر دیپلم
کارجو
علی صولتی 1069
تهران, نظرآباد تمام وقت فوق دیپلم
کارجو
مریم مولا 182
تهران, تهران تمام وقت فوق دیپلم
0
شرکت کاشانه مهارت و هنر 454
تهران, تهران تمام وقت دکترا