ثبت سریع رزومه ثبت آگهی استخدام بررسی و ویرایش
جنسیت را در زیر انتخاب نمایید
مهارت مورد نیاز را جستجو کن
جستجو کن !

رزومه استخدام و کاریابی آرایشگر زنانه

کارجو
مملی 67
بوشهر, دیلم لیسانس
کارجو
مریم مولا 232
تهران, آذری تمام وقت فوق دیپلم
کارجو
فرانک اعلایی 87
اصفهان, اصفهان لیسانس
کارفرما
سالن زیبایی قصر طلایی 411
تهران, آذری تمام وقت دکترا
کارجو
سونا حق نظر 922
تهران, آذری تمام وقت دیپلم
کارجو
فائزه جلیلی 70
تهران, آجودانیه دیپلم
0
شرکت کاشانه مهارت و هنر 511
تهران, آذری تمام وقت دکترا
کارفرما
شرکت کاشانه مهارت و هنر 667
تهران, آذری تمام وقت دکترا
کارجو
علی صولتی 1122
تهران, اختیاریه تمام وقت فوق دیپلم