ثبت سریع رزومه ثبت آگهی استخدام بررسی و ویرایش
جنسیت را در زیر انتخاب نمایید
مهارت مورد نیاز را جستجو کن
جستجو کن !

رزومه استخدام و کاریابی جوشکار

1
نعمت مهدی پور 24
تهران, آذری زیر دیپلم
کارجو
سیدمحمد عفت نژاد 31
قم, قم 0
1
هادی برمک 84
لرستان, دلفان فوق دیپلم
1
مهرداد زراعتکار 29
گیلان, آستارا زیر دیپلم
کارجو
محمد اسدزاده 244
تهران, ابراهیم‌آباد تمام وقت 0
1
حسین بحرکانی 100
خوزستان, بندر ماهشهر فوق دیپلم
کارفرما
رحیمی 266
تهران, آرارات تمام وقت دکترا