ثبت سریع رزومه ثبت آگهی استخدام بررسی و ویرایش
جنسیت را در زیر انتخاب نمایید
مهارت مورد نیاز را جستجو کن
جستجو کن !

رزومه استخدام و کاریابی حراست

کارجو
ابراهیم اسیری 24
بوشهر, کنگان زیر دیپلم
1
احسان عابدی آذر 29
تهران, آذری 0
1
پیمان ملا میرزائی عراقی 87
تهران, آذری فوق دیپلم