ثبت سریع رزومه ثبت آگهی استخدام بررسی و ویرایش
جنسیت را در زیر انتخاب نمایید
مهارت مورد نیاز را جستجو کن
جستجو کن !

رزومه استخدام و کاریابی آشپز

کارجو
کریم ابوبکری ابوبکری 1417
تهران, تهران تمام وقت زیر دیپلم
کارجو
ژیلا آزادی 213
تهران, تهران تمام وقت 0
1
مهسا حسین پور 131
هرمزگان, بندرعباس فوق دیپلم
کارفرما
ليندو 235
کردستان, سنندج تمام وقت دکترا
کارجو
عظم اکبری 16
اصفهان, اصفهان فوق دیپلم
کارجو
احسان حق نژاد 944
تهران, نظرآباد تمام وقت فوق دیپلم