ثبت سریع رزومه ثبت آگهی استخدام بررسی و ویرایش
جنسیت را در زیر انتخاب نمایید
مهارت مورد نیاز را جستجو کن
جستجو کن !

رزومه استخدام و کاریابی دیپلم برق

کارجو
محسن رخش ماه 89
خراسان رضوی, نیشابور زیر دیپلم
1
علیرضا توکلی رکنی 67
مازندران, قائم‌شهر دیپلم
1
محمدرضا اکبری 55
فارس, مهر زیر دیپلم