ثبت سریع رزومه ثبت آگهی استخدام بررسی و ویرایش
جنسیت را در زیر انتخاب نمایید
مهارت مورد نیاز را جستجو کن
جستجو کن !

رزومه استخدام و کاریابی دیپلم برق صنعتی

1
حامد کمالی فر 34
تهران, آذری زیر دیپلم
1
حامد کمالی فر 38
تهران, آذری زیر دیپلم
1
حامد کمالی فر 36
تهران, آذری زیر دیپلم
1
حامد کمالی فر 35
تهران, آذری زیر دیپلم
کارجو
امید اسفندیاری 40
خوزستان, مسجد سلیمان زیر دیپلم