ثبت سریع رزومه ثبت آگهی استخدام بررسی و ویرایش
جنسیت را در زیر انتخاب نمایید
مهارت مورد نیاز را جستجو کن
جستجو کن !

رزومه استخدام و کاریابی راننده

کارفرما
احمدرضا بهرامیان 343
اصفهان, اصفهان پاره وقت دکترا
کارجو
فرینام امیری 18
تهران, آذری دیپلم
کارجو
علیرضا 25
تهران, آرارات زیر دیپلم
کارفرما
اسنپ 398
اصفهان, اصفهان پاره وقت دکترا
کارجو
مصطفی حسینی 18
آذربایجان شرقی, بناب زیر دیپلم
1
سجاد خارا 32
خوزستان, اهواز زیر دیپلم
کارجو
محسن رحیمی 26
تهران, آذری دیپلم
1
محمدامین کریم ابادی 1101
کرمان, بم تمام وقت دیپلم
کارجو
بهروز کشاورز 24
تهران, ابراهیم‌آباد 0
کارجو
سیدمحمد عفت نژاد 30
قم, قم 0
1
سید حمید حسین زاده 23
خراسان رضوی, مشهد فوق دیپلم
1
سید حمید حسین زاده 26
خراسان رضوی, مشهد فوق دیپلم
کارجو
علی محمدیان 203
تهران, آذری تمام وقت زیر دیپلم
1
احسان عابدی آذر 30
تهران, آذری 0
1
حسین ساقی 40
خراسان رضوی, مشهد دیپلم
کارجو
حسین کریمی 125
اصفهان, اصفهان فوق دیپلم