ثبت سریع رزومه ثبت آگهی استخدام بررسی و ویرایش
جنسیت را در زیر انتخاب نمایید
مهارت مورد نیاز را جستجو کن
جستجو کن !

رزومه استخدام و کاریابی راننده بیل مکانیکی

کارجو
ارسلان رحیمی نژاد 259
کرمانشاه, روانسر تمام وقت زیر دیپلم