ثبت سریع رزومه ثبت آگهی استخدام بررسی و ویرایش
جنسیت را در زیر انتخاب نمایید
مهارت مورد نیاز را جستجو کن
جستجو کن !

رزومه استخدام و کاریابی آمارگیر

کارجو
عبدالمجیدقصابی 136
بوشهر, دیلم فوق دیپلم
کارجو
علی ملارستمعلی 336
اصفهان, لنجان تمام وقت دیپلم
کارجو
نساصفرپور 46
بوشهر, بوشهر زیر دیپلم
کارجو
امید زمانی 1041
تهران, اختیاریه تمام وقت فوق دیپلم
کارفرما
رستوران ابشار طلایی 253
فارس, شیراز تمام وقت دیپلم
0
شرکت کاشانه مهارت و هنر 492
تهران, آذری تمام وقت دکترا