ثبت سریع رزومه ثبت آگهی استخدام بررسی و ویرایش
جنسیت را در زیر انتخاب نمایید
مهارت مورد نیاز را جستجو کن
جستجو کن !

رزومه استخدام و کاریابی راننده وانت

1
احسان عابدی آذر 52
تهران, آذری 0
1
سجاد خارا 54
خوزستان, اهواز زیر دیپلم
کارجو
علیرضا شید پیله ور 257
خراسان رضوی, مشهد تمام وقت زیر دیپلم
کارجو
علیرضا 44
تهران, آرارات زیر دیپلم
کارجو
ابراهیم اسیری 53
بوشهر, کنگان زیر دیپلم