ثبت سریع رزومه ثبت آگهی استخدام بررسی و ویرایش
جنسیت را در زیر انتخاب نمایید
مهارت مورد نیاز را جستجو کن
جستجو کن !

رزومه استخدام و کاریابی راننده وانت

کارجو
علیرضا شید پیله ور 242
خراسان رضوی, مشهد تمام وقت زیر دیپلم
کارجو
ابراهیم اسیری 25
بوشهر, کنگان زیر دیپلم
1
سجاد خارا 32
خوزستان, اهواز زیر دیپلم
1
احسان عابدی آذر 30
تهران, آذری 0
کارجو
علیرضا 25
تهران, آرارات زیر دیپلم