ثبت سریع رزومه ثبت آگهی استخدام بررسی و ویرایش
جنسیت را در زیر انتخاب نمایید
مهارت مورد نیاز را جستجو کن
جستجو کن !

رزومه استخدام و کاریابی سرایدار

کارجو
کارجو
علیرضا کرامتی پور 243
لرستان, ازنا تمام وقت 0
کارجو
سعید 47
زنجان, خدابنده دیپلم
1
احسان عابدی آذر 55
تهران, آذری 0