ثبت سریع رزومه ثبت آگهی استخدام بررسی و ویرایش
جنسیت را در زیر انتخاب نمایید
مهارت مورد نیاز را جستجو کن
جستجو کن !

رزومه استخدام و کاریابی سرپرست فروش

1
جعفر خاني 65
آذربایجان شرقی, تبریز دیپلم
کارجو
علیرضا 63
تهران, آرارات زیر دیپلم
کارجو
سالارورزی 287
خوزستان, شوش تمام وقت فوق دیپلم
کارجو
محمد رضا پهلوان 298
اصفهان, برخوار و میمه تمام وقت دیپلم