ثبت سریع رزومه ثبت آگهی استخدام بررسی و ویرایش
جنسیت را در زیر انتخاب نمایید
مهارت مورد نیاز را جستجو کن
جستجو کن !

رزومه استخدام و کاریابی سرپرست کارگاه

1
رضا درخشان 46
مرکزی, اراک فوق دیپلم
کارجو
اشکان قبرایی 32
مرکزی, اراک لیسانس
کارجو
علیرضا 44
تهران, آرارات زیر دیپلم