ثبت سریع رزومه ثبت آگهی استخدام بررسی و ویرایش
جنسیت را در زیر انتخاب نمایید
مهارت مورد نیاز را جستجو کن
جستجو کن !

رزومه استخدام و کاریابی سرپرست کارگاه ساختمانی

1
امیر حسین اسماعیلی 61
قم, قم فوق دیپلم
کارجو
محمد هادی کاویانی 57
اصفهان, اصفهان تمام وقت دیپلم
کارجو
محمداسدنژاد 57
آذربایجان شرقی, شبستر فوق دیپلم
کارجو
احسان آقا 51
فارس, شیراز فوق دیپلم