ثبت سریع رزومه ثبت آگهی استخدام بررسی و ویرایش
جنسیت را در زیر انتخاب نمایید
مهارت مورد نیاز را جستجو کن
جستجو کن !

رزومه استخدام و کاریابی سرپرست کارگاه ساختمانی

کارجو
محمد هادی کاویانی 29
اصفهان, اصفهان تمام وقت دیپلم
1
امیر حسین اسماعیلی 32
قم, قم فوق دیپلم
کارجو
محمداسدنژاد 32
آذربایجان شرقی, شبستر فوق دیپلم
کارجو
احسان آقا 22
فارس, شیراز فوق دیپلم