ثبت سریع رزومه ثبت آگهی استخدام بررسی و ویرایش
جنسیت را در زیر انتخاب نمایید
مهارت مورد نیاز را جستجو کن
جستجو کن !

رزومه استخدام و کاریابی اپراتور

1
حسین احمدیان 1040
تهران, آذری تمام وقت فوق دیپلم
0
شرکت کاشانه مهارت و هنر 470
تهران, آذری تمام وقت دکترا
کارجو
صمد مرامی 20
آذربایجان شرقی, تبریز فوق دیپلم
کارجو
امیرحسین پراکنده 240
تهران, آذری تمام وقت زیر دیپلم
1
حسین هاشمی 29
اصفهان, لنجان زیر دیپلم
کارجو
آرزو حمیدی 936
تهران, اختیاریه تمام وقت فوق دیپلم
1
مهسا حسین پور 146
هرمزگان, بندرعباس فوق دیپلم
کارجو
نساصفرپور 21
بوشهر, بوشهر زیر دیپلم
کارجو
کارجو
علی ملارستمعلی 314
اصفهان, لنجان تمام وقت دیپلم