ثبت سریع رزومه ثبت آگهی استخدام بررسی و ویرایش
جنسیت را در زیر انتخاب نمایید
مهارت مورد نیاز را جستجو کن
جستجو کن !

رزومه استخدام و کاریابی طراح داخلی

1
امیرحسین اسدی 28
تهران, آذری فوق دیپلم
1
امیرحسین اسدی گوفلی 54
تهران, آذری فوق دیپلم
کارجو
سید مقداد جعفری 523
تهران, آذری دیپلم
1
امیر حسین اسماعیلی 61
قم, قم فوق دیپلم
کارجو
محيا جلالى 82
اردبیل, اردبیل لیسانس