ثبت سریع رزومه ثبت آگهی استخدام بررسی و ویرایش
جنسیت را در زیر انتخاب نمایید
مهارت مورد نیاز را جستجو کن
جستجو کن !

رزومه استخدام و کاریابی طراح سه بعدی

کارجو
روح الله اصغری 145
اصفهان, اصفهان فوق دیپلم
1
امیرحسین اسدی 26
تهران, آذری فوق دیپلم
کارجو
سید مقداد جعفری 519
تهران, آذری دیپلم
1
امیر حسین اسماعیلی 59
قم, قم فوق دیپلم
1
امیرحسین اسدی گوفلی 53
تهران, آذری فوق دیپلم
کارجو
ابراهیم ذکایی 36
خراسان رضوی, مشهد دیپلم