ثبت سریع رزومه ثبت آگهی استخدام بررسی و ویرایش
جنسیت را در زیر انتخاب نمایید
مهارت مورد نیاز را جستجو کن
جستجو کن !

رزومه استخدام و کاریابی طراح لباس

کارجو
محيا جلالى 80
اردبیل, اردبیل لیسانس
کارجو
مهلاملايي 53
هرمزگان, بندرعباس 0